Rezultatet nga testi i parë i lëndës Kultura fizike dhe Metodologjia

Rezultatet nga testi i parë i lëndës Kultura fizike dhe Metodologjia mund ti gjeni këtu

Më shumë

Lista e studentëve qe e kanë kaluar kollokfiumin e parë nga lënda: BAZAT E MENAXHMENTIT dhe nga MENAXHMENTI FINANCIAR

Lista e studentëve qe e kanë kaluar kollokfiumin e parë nga lënda: BAZAT E MENAXHMENTIT dhe nga MENAXHMENTI FINANCIAR mund ti gjeni këtu

Më shumë

Rezultatet e kolokviumit te I-re nga lenda e Psikologjise se perceptimit dhe proceseve kognitive

Rezultatet e kolokviumit te I-re nga lenda e Psikologjise se perceptimit dhe proceseve kognitive mund ti gjeni këtu

Më shumë

Rezultatet nga afati I Nentorit nga Provimi në lëndën Psikologji e Inteligjences

Rezultatet nga afati I Nentorit nga Provimi në lëndën  Psikologji e Inteligjences mund ti këtu

Më shumë

Rezultatet e Provimit nga Lënda: Lojërat matematikore me metodologji

Rezultatet e Provimit nga  Lënda: Lojërat matematikore me metodologji mund ti gjeni këtu

Më shumë

12...E Fundit


© Kolegji Fama. All rights reserved. 2018 Punuar nga CMD

FOLLOW US