Rezultatet e provimit nga lënda: Kujdesi për fëmijë dhe politikat e mirëqenies sociale

Rezultatet e provimit nga lënda: Kujdesi për fëmijë dhe politikat e mirëqenies sociale  mund ti gjeni këtu

Më shumë

Rezultatet e provimit nga Lënda: Të drejtat e fëmijëve dhe etika profesionale

Rezultatet e provimit nga Lënda: Të drejtat e fëmijëve dhe etika profesionale mund ti gjeni këtu

Më shumë

Rezultati i provimit nga lënda Ndjenjat e fëmijëve

Rezultati i provimit nga lënda Ndjenjat e fëmijëve mund ti gjeni këtu

Më shumë

Rezultatet nga testi II në lëndën: Ekonomia Politike Nderkombetare

Rezultatet nga testi II  në lëndën: Ekonomia Politike Nderkombetare  mund ti gjeni këtu

Më shumë

Rezultatet tek Mr.sc. Pranvera Jetishi

Rezultatet tek Mr.sc. Pranvera Jetishi mund ti gjeni më poshtë:

Më shumë

12...E Fundit


© Kolegji Fama. All rights reserved. 2018 Punuar nga CMD

FOLLOW US