Orari i provimeve për afatin e Janar-it 2018

 Programi Menaxhment:

Programi i studimeve: Banka, Financa dhe Kontabilitetë

Programi i studimeve:  Juridik

Programi i studimeve:  Kriminalistikë

  Programi i studimeve: Psikologji

  Programi i studimeve: Shkenca Politike dhe Administratë Publike

  Programi i Studimeve: Gjuhë dhe Letërsi Angleze

  Programi i studimeve:Përkujdesje dhe Mirëqenje për fëmijë

  Programi i Studimev: Shkencat Mjekesore 

   

   

   

   

   

   

  ?

   

  Shpërndaje  © Kolegji Fama. All rights reserved. 2018 Punuar nga CMD

  FOLLOW US