Orari i provimeve për afatin e Nëntor-it 2017

 Programi Menaxhment:

Programi i studimeve: Banka, Financa dhe Kontabilitetë

Programi i studimeve:  Juridik

Programi i studimeve:  Kriminalistikë

  Programi i studimeve: Psikologji

  Programi i studimeve: Shkenca Politike dhe Administratë Publike

  Programi i Studimeve: Gjuhë dhe Letërsi Angleze

  Programi i studimeve:Përkujdesje dhe Mirëqenje për fëmijë

  Programi i Studimev: Infermieri 

  Programi i Studimeve : Mami

   

   

   

   

   

   

   

  ?

  Shpërndaje  © Kolegji Fama. All rights reserved. 2017 Punuar nga CMD

  FOLLOW US