Orari i Ligjëratave Bachelor dega Gjilan

Në vazhdim mund të shkarkoni Orarin e ligjëratave për semestrin dimëror dega Gjilan për vitin akademik 2017/18
Programi: Bank, Financa dhe Kontabilitet

 

Programi:Juridik & Kriminalistikë

  

Programi:Juridik 


 Programi: Kriminalistikë   

Programi: Menaxhment

Programi: Psikologji

 

Programi: INFERMIERI

 

* Të nderuar studentë keni parasysh që orari dimëro i ligjëratave mundë të pësojë ndryshime në dy javorin e parë të ligjëratave, andaj ju lusim që ta shikoni orarin

kohë pas kohe. 

 


Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2017 Punuar nga CMD

FOLLOW US