Orari i Ligjëratave Bachelor Prishtinë

Në vazhdim mund të shkarkoni Orarin e ligjëratave për semestrin veror për vitin akademik 2017/18

Programi: Ekonomik

Programi: Bank, Financa dhe Kontabilitet

Programi:Juridik

 Programi: Kriminalistikë   

Programi: Menaxhment

Programi: Përkujdesje dhe Mirëqenje për fëmijë

Programi: Psikologji

Programi: Shkenca Politike dhe Administratë Publike

 

Programi: Mami

Programi: Infermieri

   Laborant Mjekësor, Viti i I-rë 

   Stomatologji, viti i I-rë

  Laborant i Lartë Dentar, Viti i I-rë

 

 


* Të nderuar studentë keni parasysh që orari veror i ligjëratave mundë të pësojë ndryshime në dy javorin e parë të ligjëratave, andaj ju lusim që ta shikoni orarin kohë pas kohe.  


 

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2018 Punuar nga CMD

FOLLOW US