Lajmërim

   Lajmërohen studentët e Kolegjit FAMA të programit Përkujdesje dhe Mirëqenie për fëmijë, se konsultimet dhe vënja e notave te lënda e cila është mbajtur te Dr.Zafer Gashi do të mbahen  me datë 21.09.2018 ditë e Premte nga ora 12:00.

 

Më shumë

Kolegji Fama për studentët e vet siguron punësim në Gjermani

 

Nënshkruhet marrëveshja e bashkëpunimit në mes të Kolegjit Fama dhe Deusche Personalplan për punësimin  e të diplomuarve të Kolegjit Fama në programet e Shkencave Mjekësore.

 

Kolegji Fama dhe Deutsche Personalplan nënshkruan marrëveshjen e bashkëpunimit në fushën e Shkencave Mjekësore (në programet: Infermieri, Mami, Stomatologji, Laborant Mjekësor dhe Laborant Dentar), për çështjet me interes të përbashkët me të cilat studentëve dhe të diplomuarve të Kolegjit Fama në programet e mjekësisë, ju mundësohet punësim dhe punë praktike në klinikat gjermane.

 Marrëveshja parasheh arritjen e këtyre objektivave të mëposhtme:

-  Sigurimin e vendeve të punës në Gjermani për kandidatët e Kolegjit Fama, në  përputhje me përgatitjen e tyre profesionale;

- Sigurimi i akomodimit në Gjermani për kandidatët e punësuar;

- Sigurimi i internship  (punës praktike) në kompanitë gjermane për studentët e Shkencave Mjekësore të Kolegjit Fama;


Më shumë

Lajmërim

Lajmërohen studentët e Kolegjit FAMA të Programeve Menaxhment dhe Banka, Financa dhe Kontabilitet, se provimet  te Mr.Mic Ukaj  të cilat  kanë qenë të parapara të mbahen me datë 20.09.2018 ditë e Enjte,  shtyhen për datën 21.09.2018 ditë e Premte  nga ora 16:00.

 

 

Ju faleminderit për mirëkuptim!

Më shumë

Lajmërim

Lajmërohen studentët e Kolegjit FAMA të Programit  Menaxhment dhe Banka, Financa dhe Kontabilitet viti i I-rë, se provimet nga lënda “Etika e biznesit” te Dr.Bedri Ademi i cili ka qenë i paraparë të mbahet me datë 22.09.2018 ditë e Shtunë, shtyhen për datën 06.10.2018 ditë e Shtunë në ora 11:00.

 

 

 

Ju faleminderit për mirëkuptim!

Më shumë

Lajmërim

Lajmërohen studentët e Kolegjit FAMA të Programeve të Shkencave Mjekësore, se përshkrimi i notave ne indeks dhe Provimi nga lënda “Protetika mobile I” te Dr.Ali Gashi do të mbahen me datë 25.09.2018 ditë e Martë në ora 17:00.

 

 

 

Ju faleminderit për mirëkuptim!

Më shumë

123...E Fundit


© Kolegji Fama. All rights reserved. 2018 Punuar nga CMD

FOLLOW US