L A J M Ë R I M LIGJËRATË – SFIDAT E NDRYSHIMIT TË MËSIDHËNËSVE

Në kuadër të lëndës, ”Shkolla dhe Familja”, Lirika Bërdynaj – Syla,  ligjëruesja e kësaj lënde organizon një ligjëratë të veçantë për këtë fushë, të cilën e mban drejtori i shkollës QAMIL Batalli, Z. Liridon Maliqi.

Në këtë ligjëratë do të trajtohen këto tema:

  • Bashkëpunimi shkollë – familje dhe komunitet
  • Sfidat e ndryshimit të mësimdhënësve
  • Sfidat e punës me mësimdhënës që kanë përkushtim dhe reagim të ndryshëm ndaj ndryshimit
  • Sa është e vështirë t’i motivojmë mësimdhënësit për punë të mirë dhe si mund të bëhet një gjë e tillë?
  • Sfidat e implementimit të reformës kurrikulare dhe çfarë është në fakt  ajo që po synohet me këtë reformë?
  • Sa mund të bëjë shkolla vet një reformë arsimore?

Ligjërata do të mbahet me datë, 14.12.2017( E enjte),  në sallen 2B prej orës 17.00

Më shumë

Lajmërim

Lajmërohen studentët e Kolegjit FAMA të Programit Psikologji viti i II-të, se ligjerata nga lënda “Psikologjia e edukimit”  prej datës 14.12.2017( e ejte) do të mbahen të dy grupet  prej ores 17:00 salla nr.6B,  si dhe tash e tutje do të ligjerohet nga Prof. Pranvera Jetishi.

 

 

 

 

 

Ju faleminderit për mirëkuptim!

Më shumë

Lajmërim

Lajmërohen studentët e Kolegjit FAMA të programit  Ekonomik viti i I-rë se ligjerata nga lënda Hyrje në Informatikë ” te Dr.Ramë Likaj e cila ka qenë e paraparë te mbahet  të Martën me datë 12.12.2017 nuk do të mbahet, ligjerata e humbur do të zëvendësohet në marrveshje mësimdhënës dhe studentët.

Më shumë

Lajmërim

Lajmërohen studentët e Kolegjit FAMA të programeve  Menaxhment dhe Banka Financa dhe Kontabilitet viti i II-të dhe i III-të se ligjerata nga lënda “ Komunikimi dhe Etika në Biznes” te Dr.Demir Limaj e cila ka qenë e paraparë te mbahet sot me datë 11.12.2017 ditë e Hënë nuk  do të mbahet, ligjerata e humbur do të zëvendësohet në marrveshje me studentët dhe Profesorin.

 

 

 

Ju faleminderit për mirëkuptim!

Më shumë

Njoftim për kryerjen e obligimeve financiare

 

 Të nderuar studentë,  njoftoheni që obligimet e juaja financiare ndaj Kolegjit FAMA               ti përfundoni sipas marrëveshjes (për cdo muaj).

 

Në të kundërtën ju nuk  keni të drejtë dhe nuk do të mund tu nënshtroheni vlerësimit të kolokiumeve të parapara për lëndët mësimore.

 

Kjo vlenë edhe për të gjitha lëndët ku  kolokoiumi është realizuar, pra do tu konsiderohen si të pa dhëna, edhe në rast se do të kryeni pagesen/obligimin tuaj edhe pas datës 11.12.2017.

 

Gjithashtu ju informojmë se nga muaji i ardhshëm,  01. janar 2018, (pagesat duhet të përfundohen më së largu deri me dt.05. të muajit) studentët të cilët nuk i përfundojnë obligimet e tyre për çdo muaj  nuk do tu lejohet pjesëmarrja as në ligjërata.

 

Njoftimi vlenë për të gjitha gjeneratat e studenteve të Kolegjit FAMA.

 

 

 

Ju faleminderit për mirëkuptim 

Më shumë

123...E Fundit


© Kolegji Fama. All rights reserved. 2017 Punuar nga CMD

FOLLOW US