Orari i Ligjëratave Bachelor dega Gjilan

Në vazhdim mund të shkarkoni Orarin e ligjëratave për semestrin Veror dega Gjilan për vitin akademik 2017/18
Programi: Bank, Financa dhe Kontabilitet

  

Programi:Juridik 


 Programi: Kriminalistikë   

Programi: Menaxhment

Programi: Psikologji

 

Programi: INFERMIERI

  • VITI I parë (I-rë)
  • VITI I dytë (II-të)

 

* Të nderuar studentë keni parasysh që orari dimëro i ligjëratave mundë të pësojë ndryshime në dy javorin e parë të ligjëratave, andaj ju lusim që ta shikoni orarin

kohë pas kohe. 

 


Më shumë

Orari i Provimeve Afati i Janar-it


Në vazhdim mund të shkarkoni orarin e provimeve për afatin e Janar-it

Programi: Bank, Financa dhe Kontabilitet

Programi: Juridik 

Programi: Kriminalistikë   

Programi: Menaxhment

Programi: Psikologji

 

Më shumë

Mundësi studimi jashtë vendit përmes Kolegjit Fama

Mundësi studimi jashtë vendit përmes Kolegjit Fama për më shum kliko këtu

Më shumë

Njoftohen studentët e Programeve: Juridik & Kriminalistikë - se ligjëratat në lëndën: "Bazat e sistemit gjyqësor", tek Profesor Dr. Mazllun Baraliu, nuk do të mbahen sot me dt. 15/11/2016 (e Martë).

 
Shënim: Ligjëratat e humbura, do të zëvendësohen në marrëveshje me profesorin e lëndës.
 

Më shumë

Lajmërim për ligjeratat me Dr. sc. Bedri Ademi

Njoftohen studentët e Programeve: Menaxhment & Banka, Financa dhe Kontabilitet - se ligjëratat në lëndën: "Menaxhimi i investimeve", tek Profesor Dr. sc. Bedri Ademi, nuk do të mbahen këtë javë me dt. 11/11/2016 (e Premte).


Shënim: Ligjëratat e humbura, do të zëvendësohen me dt. 22/11/2016 (e Martë), prej orës 09:00.

Më shumë

123...E Fundit


© Kolegji Fama. All rights reserved. 2018 Punuar nga CMD

FOLLOW US